Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2019

Sektori T&k-henkilöstö Tutkimustyövuodet T&k-menot
Yhteensä, lkm Naiset, lkm Lkm Milj €
Julkinen sektori+YVT-sektori 1) 7 129 3 368 4 778,9 602,6
Valtion hallinnonalat 5 668 2 457 3 856,8 507,4
..Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 45 15 37,8 4,0
..Luonnonvarakeskus 1 105 543 605,0 87,3
..Ruokavirasto 126 105 21,0 1,2
..Maanmittauslaitos 137 42 126,7 9,9
..Ilmatieteen laitos 417 156 304,0 26,6
..Geologian tutkimuskeskus 280 88 116,5 18,7
..Teknologian tutkimuskeskus VTT 1 788 585 1 661,8 213,5
..Säteilyturvakeskus 39 15 11,7 2,4
..Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 428 310 284,0 29,4
..Työterveyslaitos 208 142 98,6 13,3
..Suomen ympäristökeskus 490 269 231,7 36,1
..Muu valtionhallinto 605 187 358,0 65,1
Kunnat 243 158 134,7 11,1
Ulkopoliittinen instituutti 21 2 21,0 2,5
Muut julkiset laitokset 2) 226 132 164,9 22,1
YVT-sektori 1) 971 619 601,5 59,5
1) YVT = Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
2) Lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2019, Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkke/2019/tkke_2019_2020-10-29_tau_003_fi.html