Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen osuus valtion kokonaismenoista hallinnonaloittain vuosina 2005 ja 2006

Hallinnonala Tutkimus- ja
kehittämisrahoitus
Hallinnonalan
menot
T&k-rahoitus
hallinnonalan
menoista
milj. € milj. € osuus, % muutos
2005 2006 muutos 2005 2006 muutos 2005 2006
Ulkoasiainministeriö 11,9 8,2 -3,7 825,5 895,4 69,9 1,4 0,9 -0,5
Oikeusministeriö 1,7 2,0 0,3 662,3 696,1 33,8 0,3 0,3 0,0
Sisäasiainministeriö 11,7 11,7 0,0 1 507,1 1 551,3 44,2 0,8 0,8 0,0
Puolustusministeriö 53,3 47,1 -6,2 2 148,9 2 274,0 125,2 2,5 2,1 -0,4
Valtiovarainministeriö 10,3 9,8 -0,4 5 553,2 5 792,3 239,0 0,2 0,2 0,0
Opetusministeriö 671,6 715,4 43,7 6 197,4 6 470,3 272,9 10,8 11,1 0,2
Maa- ja metsätalousministeriö 98,5 99,3 0,8 2 724,5 2 703,5 -21,0 3,6 3,7 0,1
Liikenne- ja viestintäministeriö 31,9 35,0 3,1 1 774,5 1 752,2 -22,3 1,8 2,0 0,2
Kauppa- ja teollisuusministeriö 546,1 586,9 40,8 976,2 974,2 -2,0 55,9 60,2 4,3
Sosiaali- ja terveysministeriö 118,8 125,6 6,8 10 028,4 11 324,7 1 296,4 1,2 1,1 -0,1
Työministeriö 14,0 13,0 -1,0 2 164,0 1 965,2 -198,8 0,6 0,7 0,0
Ympäristöministeriö 26,3 25,5 -0,9 691,2 753,7 62,5 3,8 3,4 -0,4
Valtioneuvoston kanslia 0,6 0,5 0,6 49,1 74,5 25,4 1,2 0,7 1,2
YHTEENSÄ* 1 596,7 1 680,0 83,3 35 302,4 37 227,5 1 925,1 4,5 4,5 0,0

* Menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset sekä Tasavallan Presidentin ja eduskunnan pääluokat


Päivitetty 8.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2006, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen osuus valtion kokonaismenoista hallinnonaloittain vuosina 2005 ja 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2006/tkker_2006_2006-02-08_tau_013.html