Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.2.2006

Valtion t&k-rahoitus nousee lähes 1,7 miljardiin euroon vuonna 2006

Valtion vuoden 2006 talousarvion määrärahoja ja myöntämisvaltuuksia kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 1 680 miljoonaa euroa. Lisäystä tulee edellisestä vuodesta 83 miljoonaa euroa. Tutkimusrahoitus kasvaa nimellisesti 5,2 prosenttia ja reaalisesti arviolta 2,7 prosenttia. Tutkimusmenojen osuus valtion menoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia on edellisvuosien tavoin 4,5 prosenttia. Julkisen t&k-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta ylittää 1,05 prosenttia.

Tutkimusrahoituksen suurin lisäys, 44 miljoonaa euroa, kohdistuu opetusministeriön hallinnonalalle. T&k-varojen kannalta myös toisen suuren hallinnonalan, kauppa- ja teollisuusministeriön, rahoitus kasvaa miltei yhtä paljon, 41 miljoonaa euroa. Myös sosiaali- ja terveysministeriön t&k-rahoitukseen tulee noin 7 miljoonan euron lisäys.

Teknologian kehittämiskeskuksen rahoitus suurimpana rahoittajaorganisaationa on 478 miljoonaa euroa ja osuus pysyy ennallaan 28 prosentissa. Sen sijaan toisen kilpailtua rahaa jakavan organisaation, Suomen Akatemian, osuus nousee runsaan prosenttiyksikön yli 15 prosenttiin. Akatemian t&k-rahoitukseen tulee 34 miljoonan euron korotus ja rahoitus on kaikkiaan 257 miljoonaa euroa. Muun, esim. ministeriöissä tehtävän tutkimuksen, rahoitus sitä vastoin vähenee 12 miljoonalla eurolla.

Yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan suurin luokka on yleinen tieteen edistäminen 42 prosentin osuudellaan. Siihen kohdistuu myös vuonna 2006 suurin lisäys, 40 miljoonaa euroa. Teollisen tuotannon ja teknologian edistämiseenkin panostetaan 31 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2006

  T&k-rahoitus
milj. e
Osuus tutkimus-
rahoituksesta, %
Nimellismuutos
edellisestä
vuodesta, %
Reaalimuutos
edellisestä
vuodesta, %
T&k-rahoitus yhteensä 1 680,0   5,2 2,7
Merkittävimmät hallinnonalat
 Opetusministeriö 715,4 42,6 6,5 3,9
 Kauppa- ja teollisuusministeriö 586,9 34,9 7,5 4,9
 Sosiaali- ja terveysministeriö 125,6 7,5 5,7 3,1
 Maa- ja metsätalousministeriö 99,3 5,9 0,8 -1,6
Organisaation mukaan
 Yliopistot 427,5 25,4 2,6 0,1
 Yliopistolliset keskussairaalat 48,7 2,9 19,6 16,7
 Suomen Akatemia 257,4 15,3 15,2 12,4
 Teknologian kehittämiskeskus 478,2 28,5 6,7 4,0
 Valtion tutkimuslaitokset 272,6 16,2 5,1 2,5
 Muu tutkimusrahoitus 195,6 11,6 -6,0 -8,3

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2006

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 8.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2006/tkker_2006_2006-02-08_tie_001.html