Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2006 ja 2007

  Milj. € Muutos 2006-2007
2006 2007    Milj. € Nim. % Reaal. %
Opetusministeriö 715,4 751,7 36,3 5,1 2,6
 Yliopistot 427,5 446,4 19,0 4,4 2,0
 Suomen Akatemia 257,4 275,8 18,4 7,2 4,6
 Tutkimuslaitokset 6,6 6,5 -0,1 -1,6 -3,9
 Muu 24,0 23,0 -1,0 -4,2 -6,4
Kauppa- ja teollisuusministeriö 576,9 609,6 32,7 5,7 3,2
 Teknologian kehittämiskeskus 478,2 504,3 26,1 5,5 3,0
 Tutkimuslaitokset 84,0 88,9 4,8 5,8 3,3
 Muu 14,7 16,5 1,8 12,3 9,6
Sosiaali- ja terveysministeriö 125,6 125,6 -0,1 0,0 -2,4
 Tutkimuslaitokset 61,8 61,8 0,0 -0,1 -2,4
 Yliopistolliset keskussairaalat 48,7 48,7 0,0 0,0 -2,3
 Muu 15,1 15,0 0,0 -0,1 -2,5
Maa- ja metsätalousministeriö 99,3 99,9 0,6 0,6 -1,8
 Tutkimuslaitokset 90,1 92,2 2,1 2,3 -0,1
 Muu 9,2 7,7 -1,5 -16,4 -18,4
Liikenne- ja viestintäministeriö 35,0 32,4 -2,6 -7,5 -9,6
 Tutkimuslaitokset 14,9 15,7 0,9 5,9 3,4
 Muu 20,2 16,7 -3,5 -17,3 -19,2
Ympäristöministeriö 25,5 23,1 -2,4 -9,2 -11,4
 Tutkimuslaitos 10,2 10,4 0,2 2,2 -0,2
 Muu 15,3 12,7 -2,6 -16,9 -18,8
Puolustusministeriö 47,1 41,3 -5,8 -12,3 -14,3
Ulkoasiainministeriö 8,2 8,9 0,7 9,0 6,4
Valtiovarainministeriö 9,8 8,5 -1,4 -13,9 -15,9
 Tutkimuslaitos 3,8 3,8 0,0 1,1 -1,3
 Muu 6,1 4,7 -1,4 -23,1 -24,9
Työministeriö 13,0 12,8 -0,2 -1,4 -3,7
Sisäasiainministeriö 11,7 11,8 0,1 0,9 -1,5
Oikeusministeriö 2,0 1,9 -0,1 -3,1 -5,4
Valtioneuvoston kanslia 0,5 0,8 0,2 45,0 41,6
Eduskunta - 1,7 . . .
YHTEENSÄ 1 670,0 1 730,0 59,9 3,6 1,2

Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2006 ja 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_004.html