Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Eräiden valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteiset tutkimusmenot vuosina 2006 ja 2007

Tutkimuslaitos Milj. € Muutos 2006-2007
   2006    2007    Milj. €   Nim. %  Reaal. %
Ulkopoliittinen instituutti* - 1,5 . . .
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1,3 1,2 0,0 -3,7 -6,0
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3,8 3,8 0,0 1,1 -1,3
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 5,0 5,1 0,1 2,9 0,5
Museovirasto 1,6 1,4 -0,3 -15,5 -17,5
Geodeettinen laitos 3,3 3,3 0,0 1,2 -1,2
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 11,0 12,2 1,3 11,4 8,8
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 33,0 33,5 0,5 1,6 -0,8
Metsäntutkimuslaitos 39,3 40,0 0,6 1,6 -0,8
Elintarviketurvallisuusvirasto** 3,6 3,3 -0,3 -9,4 -11,6
Merentutkimuslaitos 4,7 4,8 0,1 2,1 -0,3
Ilmatieteen laitos 10,2 10,9 0,8 7,6 5,1
Mittatekniikan keskus 2,5 2,4 -0,1 -2,6 -4,9
Kuluttajatutkimuskeskus 1,9 1,9 0,0 -1,2 -3,5
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 68,8 73,6 4,8 6,9 4,4
Geologian tutkimuskeskus 10,8 10,9 0,2 1,4 -1,0
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 15,0 14,8 -0,2 -1,5 -3,8
Työterveyslaitos 15,3 15,0 -0,3 -2,0 -4,3
Kansanterveyslaitos 25,0 26,0 1,0 4,0 1,6
Säteilyturvakeskus 6,5 6,0 -0,5 -7,9 -10,1
Suomen ympäristökeskus 10,2 10,4 0,2 2,2 -0,2
YHTEENSÄ 272,6 282,0 9,4 3,4 1,0

* Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos
** 30.4.2006 saakka Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos


Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Eräiden valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteiset tutkimusmenot vuosina 2006 ja 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_007.html