Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2014 ja 2015

Hallinnonala T&k-rahoitus / valtion menot
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus,
milj. €
Hallinnonalan menot,
milj. €
T&k-rahoitus hallinnonalan
menoista, osuus %
2014 2015 muutos 2014 2015 muutos 2014 2015 muutos
Eduskunta 3,5 3,6 0,0 157,7 164,1 6,4 2,2 2,2 -0,1
Valtioneuvoston kanslia 4,8 6,1 1,3 85,4 90,6 5,1 5,6 6,7 1,1
Ulkoasiainministeriö 14,2 15,2 0,9 1 294,3 1 224,5 -69,8 1,1 1,2 0,1
Oikeusministeriö 3,8 2,0 -1,8 895,7 901,2 5,5 0,4 0,2 -0,2
Sisäministeriö 1,0 0,2 -0,8 1 263,7 1 219,3 -44,4 0,1 0,0 -0,1
Puolustusministeriö 42,0 36,4 -5,7 2 751,1 2 687,4 -63,7 1,5 1,4 -0,2
Valtiovarainministeriö 7,2 6,8 -0,5 16 947,4 16 949,6 2,2 0,0 0,0 0,0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 986,3 1 090,0 103,6 6 596,7 6 769,3 172,6 15,0 16,1 1,1
Maa- ja metsätalousministeriö 94,4 94,7 0,3 2 657,1 2 661,4 4,3 3,6 3,6 0,0
Liikenne- ja viestintäministeriö 28,0 33,5 5,5 2 967,5 2 854,0 -113,5 0,9 1,2 0,2
Työ- ja elinkeinoministeriö 640,1 617,5 -22,6 3 375,6 3 438,6 63,0 19,0 18,0 -1,0
Sosiaali- ja terveysministeriö 115,7 82,4 -33,4 12 809,8 12 756,3 -53,5 0,9 0,6 -0,3
Ympäristöministeriö 14,5 14,3 -0,2 267,0 203,7 -63,3 5,4 7,0 1,6
YHTEENSÄ 1) 1 955,6 2 002,5 46,9 52 069,1 51 919,9 -149,2 3,8 3,9 0,1
1) Hallinnonalan menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset sekä Tasavallan Presidentin pääluokka

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2015, Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2014 ja 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tau_002_fi.html