Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2014 ja 2015

Hallinnonala / organisaatio T&k-rahoitus
Milj.€ / 2014 Milj.€ / 2015 Muutos 2014-2015
/ Milj. €
Muutos 2014-2015
/ Nim. %
Muutos 2014-2015
/ Reaal. %
Opetus- ja kulttuuriministeriö 986,3 1 090,0 103,6 10,5 8,6
   Yliopistot 578,9 578,0 -0,9 -0,1 -1,9
   Suomen Akatemia 322,7 415,6 92,9 28,8 26,5
   Muu OKM 84,8 96,4 11,6 13,7 11,7
Työ- ja elinkeinoministeriö 640,1 617,5 -22,6 -3,5 -5,2
   Tekes TEM 513,3 488,2 -25,1 -4,9 -6,6
   Tutkimuslaitokset TEM 103,1 99,8 -3,3 -3,2 -4,9
   Muu TEM 23,7 29,5 5,8 24,6 22,3
Sosiaali- ja terveysministeriö 115,7 82,4 -33,4 -28,8 -30,1
   Tutkimuslaitokset STM 46,9 33,0 -13,9 -29,7 -30,9
   Yliopistolliset keskussairaalat 31,3 21,7 -9,6 -30,7 -31,9
   Muu STM 37,5 27,7 -9,8 -26,2 -27,5
Maa- ja metsätalousministeriö 94,4 94,7 0,3 0,3 -1,4
   Tutkimuslaitokset MMM 91,6 90,3 -1,3 -1,4 -3,2
   Muu MMM 2,8 4,4 1,6 58,3 55,5
Puolustusministeriö 42,0 36,4 -5,7 -13,4 -15,0
Liikenne- ja viestintäministeriö 28,0 33,5 5,5 19,5 17,4
   Tutkimuslaitos LVM 19,9 17,7 -2,2 -10,9 -12,4
   Muu LVM 8,1 15,7 7,6 94,2 90,8
Ympäristöministeriö 14,5 14,3 -0,2 -1,6 -3,3
   Tutkimuslaitos YM 7,4 8,0 0,6 7,4 5,5
   Muu YM 7,1 6,3 -0,8 -11,0 -12,5
Ulkoasiainministeriö 14,2 15,2 0,9 6,6 4,7
Valtiovarainministeriö 7,2 6,8 -0,5 -6,3 -8,0
   Tutkimuslaitos VM 4,2 4,0 -0,2 -4,1 -5,8
   Muu VM 3,0 2,7 -0,3 -9,3 -10,9
Eduskunta 3,5 3,6 0,0 1,0 -0,8
Oikeusministeriö 3,8 2,0 -1,8 -46,9 -47,9
Sisäministeriö 1,0 0,2 -0,8 -75,2 -75,8
Valtioneuvoston kanslia 4,8 6,1 1,3 27,4 25,1
YHTEENSÄ 1 955,6 2 002,5 46,9 2,4 0,6

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2015, Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2014 ja 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tau_003_fi.html