Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2015

Tutkimuslaitos Budjettirahoitus (milj. €) Ulkopuolinen rahoitus yhteensä (milj. €) Ulkopuolisen rahoitus osuus, % EU-rahoitus (milj. €) T&k-rahoitus yhteensä (milj. €)
Ulkopoliittinen instituutti 3,4 0,6 15,9 .. 4,0
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4,0 1,4 25,7 0,1 5,4
Luonnonvarakeskus 84,0 35,5 29,7 5,5 119,5
Elintarviketurvallisuusvirasto 0,7 0,7 50,0 0,3 1,4
Maanmittauslaitos 5,6 2,2 27,7 0,4 7,8
Ilmatieteen laitos 17,7 12,1 40,6 3,0 29,9
Geologian tutkimuskeskus 12,4 6,4 33,9 1,0 18,8
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 87,4 163,7 65,2 32,6 251,2
Säteilyturvakeskus 3,7 1,1 22,2 0,8 4,7
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 17,3 11,6 40,1 2,7 28,9
Työterveyslaitos 12,0 8,5 41,5 2,0 20,5
Suomen ympäristökeskus 8,0 16,7 67,7 4,0 24,6
YHTEENSÄ 256,2 260,4 50,4 52,3 516,6

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2015, Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tau_005_fi.html