Liitetaulukko 6. Tutkimuslaitosten osuus eräiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2015

Hallinnonala 1) Tutkimusrahoitus,
Milj. €
Tutkimuslaitokset,
Milj. €
Tutkimuslaitokset,
Osuus, %
Valtiovarainministeriö 6,8 4,0 59,8
Maa- ja metsätalousministeriö 94,7 90,3 95,3
Liikenne- ja viestintäministeriö 33,5 17,7 53,0
Työ- ja elinkeinoministeriö 617,5 99,8 16,2
Sosiaali- ja terveysministeriö 82,4 54,6 66,3
Ympäristöministeriö 14,3 8,0 55,8
YHTEENSÄ 849,1 274,5 32,3
1) Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuslaitoksiin sisältyvät myös yliopistolliset keskussairaalat, ympäristöministeriön hallinnonalalla huomioitu Suomen ympäristökeskus

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2015, Liitetaulukko 6. Tutkimuslaitosten osuus eräiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tau_006_fi.html