Liitetaulukko 7. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinonaloittain vuosina 2006-2015

Hallinnonala T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eduskunta .. 2,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6
Valtioneuvoston kanslia 0,5 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 4,8 6,1
Ulkoasiainministeriö 8,2 8,9 10,5 14,3 9,2 13,2 11,8 14,1 14,2 15,2
Oikeusministeriö 2,0 1,9 2,1 1,9 2,1 2,1 3,2 4,2 3,8 2,0
Sisäministeriö 11,7 11,8 0,7 0,8 0,8 1,4 1,8 1,2 1,0 0,2
Puolustusministeriö 47,1 41,3 49,8 34,7 56,3 52,8 52,2 37,4 42,0 36,4
Valtiovarainministeriö 9,8 8,5 8,0 8,6 7,1 9,1 7,9 7,1 7,2 6,8
Opetus- ja kulttuuriministeriö 723,4 754,9 784,6 839,4 941,0 947,3 995,5 984,3 986,3 1 090,0
Maa ja metsätalousministeriö 99,6 101,9 99,5 101,7 98,7 96,2 98,1 95,0 94,4 94,7
Liikenne- ja viestintäministeriö 35,2 32,5 34,5 34,4 32,1 32,4 30,2 29,0 28,0 33,5
Kauppa- ja teollisuusministeriö 592,0 613,0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Työ- ja elinkeinoministeriö .. .. 677,6 745,4 763,8 749,2 711,1 709,1 640,1 617,5
Sosiaali- ja terveysministeriö 126,3 125,8 125,6 121,4 130,9 143,4 127,6 116,7 115,7 82,4
Työministeriö 13,0 12,8 .. .. .. .. .. .. .. ..
Ympäristöministeriö 25,5 23,2 17,6 22,3 20,1 21,3 21,4 16,2 14,5 14,3
YHTEENSÄ 1 694,3 1 739,6 1 813,8 1 928,4 2 065,3 2 071,7 2 064,2 2 017,9 1 955,6 2 002,5

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2015, Liitetaulukko 7. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinonaloittain vuosina 2006-2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tau_007_fi.html