Liitetaulukko 8. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan vuosina 2006-2015

Organisaatio T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yliopistot 433,3 448,9 452,2 490,0 513,5 555,7 583,2 573,6 578,9 578,0
Yliopistolliset keskussairaalat 48,7 48,7 48,7 40,0 40,0 40,0 36,0 31,0 31,3 21,7
Suomen Akatemia 259,5 276,6 298,0 311,2 385,4 351,5 325,0 334,5 322,7 415,6
Tekes 480,2 512,2 531,3 601,0 610,8 598,3 557,7 566,9 513,3 488,2
Valtion tutkimuslaitokset 283,1 289,0 286,1 302,2 297,6 304,0 307,1 291,9 277,9 256,2
Muu rahoitus 189,4 164,1 197,5 184,0 218,1 222,2 255,1 219,9 231,5 242,8
YHTEENSÄ 1 694,3 1 739,6 1 813,8 1 928,4 2 065,3 2 071,7 2 064,2 2 017,9 1 955,6 2 002,5

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2015, Liitetaulukko 8. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan vuosina 2006-2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tau_008_fi.html