Liitetaulukko 9. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 2006-2015

Tavoiteluokka T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 97,9 101,1 98,5 100,6 99,5 97,0 99,2 96,6 94,6 96,5
Teollisuuden edistäminen 460,1 414,2 405,6 443,0 491,0 414,8 414,3 416,5 349,6 350,6
Energia 74,3 135,5 159,5 190,8 166,2 202,0 168,7 170,2 175,8 167,6
Maanpuolustus 47,2 41,4 50,6 34,7 56,3 52,8 53,2 38,3 42,9 37,3
Maankamara, vesi ja ilmakehä 20,8 20,8 22,6 23,2 20,9 25,1 28,0 26,9 27,2 23,7
Yhteiskuntapolitiikka ja -palvelut 258,1 257,9 282,6 287,9 284,5 311,5 293,6 269,9 262,9 248,8
   Kuljetus ja tietoliikenne 25,2 22,3 29,7 31,0 29,1 24,6 24,4 21,7 21,6 19,6
   Asunnot ja yhdyskunnat 8,1 6,6 11,2 10,6 10,0 10,8 12,7 11,8 12,7 13,4
   Ympäristönsuojelu 27,3 28,4 26,1 29,2 31,1 33,2 30,7 26,7 22,5 21,8
   Työelämä ja työolosuhteet 20,8 21,5 19,4 22,6 21,4 20,6 17,5 20,3 16,4 17,3
   Terveydenhuolto 105,0 104,9 115,8 111,8 107,5 124,4 113,5 107,0 94,6 72,5
   Sosiaaliturva 5,7 6,2 6,7 8,7 7,5 6,8 5,6 5,2 4,4 4,6
   Koulutus 2,8 3,9 10,2 8,3 4,1 2,1 5,1 2,7 3,2 6,8
   Kulttuuri 12,9 11,2 11,0 10,6 14,0 14,0 10,7 4,5 10,1 29,1
   Kansainväliset suhteet 9,9 11,0 13,8 17,6 12,5 13,6 17,9 16,6 17,1 13,7
   Muut yhteiskunnalliset tehtävät 40,3 41,9 38,7 37,5 47,4 61,2 55,5 53,4 60,4 49,9
Yleinen tieteen edistäminen 707,1 738,8 760,4 816,9 917,0 923,8 972,5 967,7 963,4 1 058,0
   Yliopistot 433,3 448,9 452,2 490,0 513,5 555,7 583,2 573,6 578,9 578,0
   Muu yleinen tieteen edistäminen 273,8 289,8 308,2 326,9 403,5 368,1 389,3 394,1 384,5 480,0
Avaruus 28,8 29,7 34,1 31,2 30,1 44,7 34,7 31,8 39,2 20,0
YHTEENSÄ 1 694,3 1 739,6 1 813,8 1 928,4 2 065,3 2 071,7 2 064,2 2 017,9 1 955,6 2 002,5

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 029 551 3327, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2015, Liitetaulukko 9. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 2006-2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_tau_009_fi.html