Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2017 ja 2018

Hallinnonala T&k-rahoitus / valtion menot
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus,
milj. €
Hallinnonalan menot,
milj. €
T&k-rahoitus hallinnonalan
menoista, osuus %
2017 2018 Muutos 2017 2018 Muutos 2017 2018 Muutos
Eduskunta 3,6 3,6 0,0 180,0 124,7 -55,2 2,0 2,9 0,9
Valtioneuvoston kanslia 10,7 10,7 0,0 210,4 210,3 -0,1 5,1 5,1 0,0
Ulkoasiainministeriö 7,4 7,9 0,5 1 066,9 1 091,9 25,0 0,7 0,7 0,0
Oikeusministeriö 1,2 1,0 -0,2 915,8 940,7 24,9 0,1 0,1 0,0
Sisäministeriö 0,3 0,5 0,2 1 508,2 1 464,0 -44,2 0,0 0,0 0,0
Puolustusministeriö 40,9 46,8 5,8 2 824,1 2 872,0 47,8 1,4 1,6 0,2
Valtiovarainministeriö 5,1 5,2 0,0 16 967,3 17 194,8 227,5 0,0 0,0 0,0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 123,3 1 164,4 41,1 6 772,8 6 584,9 -188,0 16,6 17,7 1,1
Maa- ja metsätalousministeriö 70,0 53,6 -16,4 2 545,2 2 594,5 49,3 2,8 2,1 -0,7
Liikenne- ja viestintäministeriö 19,5 18,5 -0,9 3 235,9 3 362,6 126,7 0,6 0,6 -0,1
Työ- ja elinkeinoministeriö 429,1 491,0 61,9 2 928,1 2 841,5 -86,5 14,7 17,3 2,6
Sosiaali- ja terveysministeriö 75,4 69,9 -5,5 14 580,5 14 960,7 380,2 0,5 0,5 -0,1
Ympäristöministeriö 11,1 10,4 -0,7 180,1 181,2 1,1 6,1 5,7 -0,4
YHTEENSÄ 1) 1797,5 1 883,2 85,7 53 915,2 54 423,8 508,5 3,3 3,5 0,1
1) Hallinnonalan menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset sekä Tasavallan Presidentin pääluokka

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 22.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2018, Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2017 ja 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2018/tkker_2018_2018-02-22_tau_002_fi.html