Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2018 ja 2019

Hallinnonala T&k-rahoitus / valtion menot
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus,
milj. €
Hallinnonalan menot,
milj. €
T&k-rahoitus hallinnonalan
menoista, osuus %
2018 2019 Muutos 2018 2019 Muutos 2018 2019 Muutos
Eduskunta 3,6 3,6 0,0 124,7 124,3 -0,4 2,9 2,9 0,0
Valtioneuvoston kanslia 10,7 10,7 0,0 210,3 265,6 55,4 5,1 4,0 -1,1
Ulkoministeriö 7,9 6,1 -1,8 1 091,9 1 121,7 29,8 0,7 0,5 -0,2
Oikeusministeriö 1,0 0,8 -0,1 940,7 975,9 35,2 0,1 0,1 0,0
Sisäministeriö 0,5 0,5 0,1 1 464,0 1 452,5 -11,5 0,0 0,0 0,0
Puolustusministeriö 46,8 48,9 2,1 2 872,0 3 137,9 265,9 1,6 1,6 -0,1
Valtiovarainministeriö 5,2 5,1 -0,1 17 194,8 17 496,7 301,8 0,0 0,0 0,0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 164,4 1 206,1 41,7 6 584,9 6 404,5 -180,4 17,7 18,8 1,1
Maa- ja metsätalousministeriö 53,6 54,8 1,2 2 594,5 2 574,3 -20,2 2,1 2,1 0,1
Liikenne- ja viestintäministeriö 18,5 14,0 -4,5 3 362,6 2 858,0 -504,5 0,6 0,5 -0,1
Työ- ja elinkeinoministeriö 491,0 563,7 72,7 2 841,5 2 532,3 -309,3 17,3 22,3 5,0
Sosiaali- ja terveysministeriö 69,9 68,3 -1,6 14 960,7 15 003,1 42,4 0,5 0,5 0,0
Ympäristöministeriö 10,4 8,4 -1,9 181,2 199,3 18,2 5,7 4,2 -1,5
YHTEENSÄ 1) 1 883,2 1 991,1 107,9 54 423,8 54 146,1 -277,6 3,5 3,7 0,2
1) Hallinnonalan menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset sekä Tasavallan Presidentin pääluokka

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 21.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2019, Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2018 ja 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2019/tkker_2019_2019-02-21_tau_002_fi.html