Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2018 ja 2019

Hallinnonala / organisaatio T&k-rahoitus
Milj.€ / 2018 Milj.€ / 2019 Muutos 2018-2019
/ Milj. €
Muutos 2018-2019
/ Nim. %
Muutos 2018-2019
/ Reaal. %
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 164,4 1 206,1 41,7 3,6 1,6
   Yliopistot 615,6 630,5 14,9 2,4 0,5
Ammattikorkeakoulut 66,3 67,6 1,3 1,9 0,0
   Suomen Akatemia 444,1 470,1 25,9 5,8 3,9
   Muu OKM 38,4 37,9 -0,4 -1,1 -2,9
Työ- ja elinkeinoministeriö 491,0 563,7 72,7 14,8 12,7
Business Finland 391,3 451,2 59,9 15,3 13,2
   Tutkimuslaitokset 83,6 87,9 4,3 5,1 3,2
   Muu TEM 16,1 24,5 8,5 52,8 50,0
Sosiaali- ja terveysministeriö 69,9 68,3 -1,6 -2,2 -4,1
   Tutkimuslaitokset 26,7 22,6 -4,1 -15,4 -17,0
   Yliopistolliset keskussairaalat 15,0 21,0 6,0 40,0 37,4
   Muu STM 28,2 24,7 -3,4 -12,2 -13,9
Maa- ja metsätalousministeriö 53,6 54,8 1,2 2,3 0,4
   Tutkimuslaitokset 52,9 52,9 0,0 0,0 -1,9
   Muu MMM 0,7 1,9 1,3 190,2 184,8
Puolustusministeriö 46,8 48,9 2,1 4,6 2,6
Liikenne- ja viestintäministeriö 18,5 14,0 -4,5 -24,2 -25,6
   Tutkimuslaitos 13,5 9,3 -4,2 -30,8 -32,1
    Muu LVM 5,0 4,7 -0,3 -6,5 -8,3
Ympäristöministeriö 10,4 8,4 -1,9 -18,6 -20,1
   Tutkimuslaitos 6,0 4,0 -2,0 -33,0 -34,2
   Muu YM 4,4 4,4 0,1 1,1 -0,7
Ulkoministeriö 7,9 6,1 -1,8 -22,3 -23,7
Valtiovarainministeriö 5,2 5,1 -0,1 -2,2 -4,0
   Tutkimuslaitos 3,0 3,2 0,2 5,3 3,4
   Muu VM 2,2 1,9 -0,3 -12,5 -14,2
Eduskunta 3,6 3,6 0,0 1,1 -0,8
Oikeusministeriö 1,0 0,8 -0,1 -12,0 -13,7
Sisäministeriö 0,5 0,5 0,1 13,3 11,2
Valtioneuvoston kanslia 10,7 10,7 0,0 0,0 -1,9
YHTEENSÃ 1 883,2 1 991,1 107,9 5,7 3,8

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 21.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2019, Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2018 ja 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkker/2019/tkker_2019_2019-02-21_tau_003_fi.html