Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2019

Tutkimuslaitos T&k-rahoitus
Budjettirahoitus (milj. €) Ulkopuolinen rahoitus yhteensä (milj. €) Ulkopuolisen rahoitus osuus, % EU-rahoitus (milj. €) T&k-rahoitus yhteensä (milj. €)
Ulkopoliittinen instituutti UPI-FIIA 3,5 0,6 14,9 0,1 4,2
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT 3,2 2,0 38,2 0,1 5,1
Luonnonvarakeskus LUKE 48,0 34,3 41,7 5,3 82,3
Ruokavirasto (2018: Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA) 0,6 0,6 50,0 0,0 1,2
Maanmittauslaitos NLS 4,3 4,8 52,7 0,9 9,1
Ilmatieteen laitos FMI 9,3 14,2 60,4 5,0 23,6
Geologian tutkimuskeskus GTK 9,9 6,4 39,3 1,4 16,3
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 78,0 166,3 68,1 34,9 244,3
Säteilyturvakeskus STUK 1,0 0,2 13,7 0,1 1,2
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 13,6 16,5 54,8 3,6 30,1
Työterveyslaitos TTL 8,0 9,0 52,9 2,8 17,0
Suomen ympäristökeskus SYKE 4,0 18,8 82,4 4,3 22,8
YHTEENSÄ 183,5 273,7 59,9 58,6 457,2

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 21.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2019, Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2019/tkker_2019_2019-02-21_tau_005_fi.html