Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.8.2021

Finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten år 2020 i statsbudgeten

Finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten år 2020 har preciserats jämfört med de preliminära siffrorna. Enligt Statistikcentralen budgeterades för år 2020 totalt 2 286,6 miljoner euro för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten, vilket är betydligt mindre än enligt de preliminära uppgifterna. Den preliminära budgetfinansieringen för år 2020 som publicerades i februari (25.2.2021) omfattade den totala finansieringen som krävs på grund av störningar i affärsverksamheten till följd av Covid-19-pandemin, men när det gäller de slutliga FoU-finansieringsuppgifterna för affärsverksamheten har finansieringen till följd av störningar strukits, eftersom det inte på ett tillförlitligt sätt går att uppskatta andelen av den eventuella egentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen.

FoU-finansiering i statsbudgeten 2019-2020 enligt finansieringsorganisation

FoU-finansiering i statsbudgeten 2019-2020 enligt finansieringsorganisation

FoU-finansiering i statsbudgeten 2019-2020 efter socioekonomiska ändamål

FoU-finansiering i statsbudgeten 2019-2020 efter socioekonomiska ändamål

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 19.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2020/tkker_2020_2021-08-19_tie_001_sv.html