Ny statistik: Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Statistik över spannmål på marknaden och Statistik över användningen och lagringen av spannmål  sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.

 

 


Senast uppdaterad 25.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkvokv/tkvokv_2010-01-25_uut_001_sv.html