Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Publicerad: 15.5.2006

Industriföretagens omsättning ökade med 6 procent i december-februari jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industriföretagens omsättning under perioden december 2005-februari 2006 något över 6 procent högre än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 5 procent och inrikesförsäljningen med 7 procent från året innan.

I december-februari ökade omsättningen mest inom el-, gas- och vattenförsörjningen, med 18 procent, och inom den kemiska industrin, med 16 procent. Bakom ökningen låg särskilt dyrare el- och oljeprodukter. Förutom inom dessa näringsgrenar ökade omsättningen i en snabbare takt, jämfört med ökningstakten föregående tremånadersperiod, speciellt inom trä- och pappersindustrin samt inom tillverkning av maskiner och utrustning. I december-februari minskade omsättningen från året innan bara inom metallframställningen.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 12/2005-2/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/02/tlv_2006_02_2006-05-15_tie_001_sv.html