Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Publicerad: 15.11.2006

Industrins omsättning ökade under juni-augusti med 20 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juni-augusti 20 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 24 procent och inrikesförsäljningen med 17 procent.

Under juni-augusti ökade omsättningen mest inom trä- och pappersindustrin, dvs. med 44 procent. Till ökningen inom näringsgrenen bidrog den låga jämförelsenivån under motsvarande period förra året till följd av produktionsstoppen. Också inom energi- och vattenförsörjningen samt metallframställningen var ökningen av omsättningen snabb. Inom dessa näringsgrenar förklaras ökningen av omsättningen delvis med att producentpriserna har stigit, dvs. bland annat oljeprodukter, koppar och el har blivit dyrare. Omsättningen ökade också inom industrins andra undernäringsgrenar. Bara inom tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar var omsättningen oförändrad jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar
under perioden 6-8/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Reeta Koukkula (09) 1734 2586
volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/08/tlv_2006_08_2006-11-15_tie_001_sv.html