Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Publicerad: 15.12.2006

Industrins omsättning ökade under juli-september med 14,6 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juli-september 14,6 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 17,1 procent och inrikesförsäljningen med 12,4 procent.

Under juli-september ökade omsättningen mest inom energi- och vattenförsörjningen, 37,6 procent. Ökningen inom näringsgrenen förklaras för sin del med ökningen av producentpriserna för elektricitet. Även inom metallframställningen samt inom gruvdrift och utvinning av mineral var ökningen snabb. Omsättningen gick upp under juli-september i alla undernäringsgrenar inom industrin. Långsammast var ökningen inom textiltillverkning och tillverkning av kläder.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 7-9/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/09/tlv_2006_09_2006-12-15_tie_001_sv.html