Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Julkaistu: 15.3.2007

Teollisuuden liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 12,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan loka-joulukuussa 12,3 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi 15,0 prosenttia ja kotimaan myynti 9,9 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa eniten metallien jalostuksessa, 48,9 prosenttia ja energia- ja vesihuollossa, 20,3 prosenttia. Näiden toimialojen liikevaihdon kasvuun vaikutti perusmetallien ja sähkön kallistuminen. Myös kaivostoiminnassa ja louhinnassa liikevaihdon kasvua tuki tuottajahintojen nousu. Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Hitainta liikevaihdon kasvu oli kustantamisen ja painamisen toimialalla.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 10-12/2006, %

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/12/tlv_2006_12_2007-03-15_tie_001.html