Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, juni

Publicerad: 15.3.2007

Industrins omsättning ökade under oktober-december med 12,3 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under oktober-december 12,3 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 15,0 procent och inrikesförsäljningen med 9,9 procent.

Under oktober-december ökade omsättningen mest inom metallframställning, med 48,9 procent, och inom energi- och vattenförsörjning, med 20,3 procent. Ökningen av omsättningen inom dessa näringsgrenar berodde på att basmetaller och elektricitet blivit dyrare. Också inom gruvdrift och utvinning av mineral stöddes omsättningsökningen av högre producentpriser. Omsättningen gick upp under oktober-december i alla undernäringsgrenar inom industrin. Långsammast var ökningen inom förlagsverksamhet och grafisk produktion.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar
under perioden 10-12/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/12/tlv_2006_12_2007-03-15_tie_001_sv.html