Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2007

Industrins omsättning ökade under januari-mars med 8,4 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under januari-mars 8,4 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 8,3 procent och inrikesförsäljningen med 8,4 procent.

Under januari-mars ökade omsättningen mest inom metallframställning, med 45,2 procent, och inom tillverkning av metallvaror, med 24,9 procent. Ökningen av omsättningen inom dessa näringsgrenar berodde på att basmetaller blivit dyrare. När det gäller de största näringsgrenarna ökade omsättningen från året innan med 6,8 procent inom trä- och pappersindustrin, med 2,7 procent inom tillverkning av elektronik och elprodukter och med 2 procent inom den kemiska industrin. Omsättningen ökade under januari-mars inom alla undernäringsgrenar inom industrin förutom inom energi- och vattenförsörjningen.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 1-3/2007, %

Statistikcentralen publicerar statistiska översikter över omsättningsgrafer enbart kvartalsvis

Från och med början av år 2007 publicerar Statistikcentralen de månatliga statistiska översikterna över omsättningsgraferna enbart kvartalsvis. Detta kommer inte att inverka på hur den egentliga statistiken månatligen ges ut. Den statistiska översikten behandlar kvartalsutvecklingen av omsättningsgraferna samt konjunkturbilden i ett längre utvecklingsperspektiv. Översikten utkommer i mars, juni, september och december.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2007/03/tlv_2007_03_2007-06-15_tie_001_sv.html