Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Publicerad: 15.11.2007

Omsättningen inom industrin ökade under juni-augusti med 6,2 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juni-augusti 6,2 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 6,9 procent och inrikesförsäljningen med 5,4 procent.

Omsättningen ökade under juni-augusti speciellt inom metallindustrins undernäringsgrenar. Mest ökade omsättningen inom tillverkningen av metallvaror, 19,1 procent, och inom tillverkningen av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, 16,5 procent. När det gäller de stora näringsgrenarna ökade omsättningen från året innan inom el- och elektronikindustrin med 13,7 procent, inom trä- och pappersindustrin med 5,0 procent och inom den kemiska industrin med 2,8 procent. Stegringen av priset på trävaror bidrog fortfarande till ökningen av omsättningen inom trä- och pappersindustrin. Omsättningen ökade under juni-augusti inom alla industriella undernäringsgrenar utom inom energi- och vattenförsörjningen.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 6-8/2007, %

Omsättningsindexet för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsförfrågan. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2007/08/tlv_2007_08_2007-11-15_tie_001_sv.html