Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Publicerad: 14.12.2007

Omsättningen inom industrin ökade under juli-september med 6,6 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juli-september 6,6 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 7,1 procent och inrikesförsäljningen med 5,7 procent.

Omsättningen ökade under juli-september speciellt inom metallindustrins undernäringsgrenar. Mest ökade omsättningen inom tillverkningen av metallvaror, 20,2 procent, och inom tillverkningen av maskiner och utrustning, 15,6 procent. Bland de stora näringsgrenarna ökade omsättningen från året innan inom el- och elektronikindustrin med 9,8 procent, inom den kemiska industrin med 8,7 procent samt inom trä- och pappersindustrin med 3,3 procent. Omsättningen ökade under juli-september inom alla övriga industriella undernäringsgrenar utom inom metallframställning samt inom energi- och vattenförsörjning.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 7-9/2007, %

Omsättningsindexet för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsförfrågan. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2007/09/tlv_2007_09_2007-12-14_tie_001_sv.html