Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2009 08-10/2009 11/09-01/10 02-04/2010 01-04/2010 04/2010
Tillverkning (C) -29,3 -23,5 -9,2 4,2 4,2 5,6
Livsmedelsindustri (10-12) -3,2 -5,1 -2,7 -1,6 -2,8 -10,6
Textil- och kläderindustri (13-15) -15,2 -14,5 -3,9 5,0 2,6 13,5
Skogsindustri (16-17) -28,4 -22,6 -0,9 13,0 11,4 24,0
Kemisk industri (19-22) -36,3 -23,1 5,9 16,3 18,7 6,3
El- och elektronikindustri (26-27) -30,0 -37,4 -15,8 -3,6 3,4 3,3
Metallindustri (24-30) -33,2 -27,5 -16,8 -0,4 0,0 3,4
Utvinning av mineral (B) -20,2 -16,4 13,7 26,1 23,6 23,5
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) -9,7 -17,4 8,1 25,7 26,5 14,6
Vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (E) -23,6 -13,3 1,2 12,5 10,0 19,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2010, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/04/tlv_2010_04_2010-07-28_tau_001_sv.html