Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.7.2010

Omsättningen inom industrin ökade under februari–april med drygt 4 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under februari–april i år 4,2 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 4 procent och exportomsättningen med 4,4 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioden 2–4/2010, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioden 2–4/2010, % (TOL 2008)

Korrigering. Figuren har korrigerats 29.7.2010. Figurens förklaringstext hade tidigare fel tidsperiod 1-4/2010.

Omsättningen ökade inom nästan alla näringsgrenar från motsvarande kvartal året innan. Tillväxten var kraftigast inom utvinning av mineral (26,1 %) samt försörjningen av el, gas, värme och kyla (25,7 %). Omsättningen minskade något inom tre undernäringsgrenar: el- och elektronikindustrin (−3,6 %), livsmedelsindustrin (−1,6 %), samt metallindustrin (−0,4 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 kommer man att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen i omsättningsindexen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna för januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen för januari revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik . Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi .


Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/04/tlv_2010_04_2010-07-28_tie_001_sv.html