Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2010

Omsättningen inom industrin ökade under april–juni med drygt 9 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under april–juni i år 9,6 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 10,1 procent och exportomsättningen med 9,4 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioden 4–6/2010, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioden 4–6/2010, % (TOL 2008)

Omsättningen ökade inom nästan alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Tillväxten var kraftigast inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (34,6 %), skogsindustrin (32,9 %) samt utvinning av mineral (31,6 %). Däremot minskade omsättningen inom el- och elektronikindustrin (−3,7 %) samt livsmedelsindustrin (−2,5 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/06/tlv_2010_06_2010-09-15_tie_001_sv.html