Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2009 11/09-01/10 02-04/2010 05-07/2010 01-07/2010 07/2010
Tillverkning (C) -23,6 -10,4 4,1 12,8 7,1 8,5
Livsmedelsindustri (10-12) -5,0 -2,8 -1,7 1,0 -1,2 -0,2
Textil- och kläderindustri (13-15) -17,0 -4,5 3,4 7,5 3,7 -1,3
Skogsindustri (16-17) -22,5 -0,9 12,8 33,3 20,7 25,5
Kemisk industri (19-22) -23,2 5,9 16,3 18,2 18,5 19,2
El- och elektronikindustri (26-27) -37,6 -20,8 -0,1 -0,1 -0,4 -4,1
Metallindustri (24-30) -27,6 -18,6 0,1 8,1 2,3 2,6
Utvinning av mineral (B) -16,5 13,5 26,4 31,5 27,2 20,8
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) -17,4 8,1 25,8 13,4 21,9 10,9
Vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (E) -13,3 -2,0 17,9 28,1 19,0 7,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2010, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/07/tlv_2010_07_2010-10-27_tau_001_sv.html