Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2009 01-03/2010 04-06/2010 07-09/2010 01-09/2010 09/2010
Tillverkning (C) -15,2 3,7 10,0 11,9 8,6 13,5
Livsmedelsindustri (10-12) -3,2 0,1 -2,7 2,2 -0,1 2,2
Textil- och kläderindustri (13-15) -9,0 -1,6 11,7 8,9 6,3 17,9
Skogsindustri (16-17) -9,8 7,1 32,7 24,8 21,6 21,4
Kemisk industri (19-22) -7,3 23,2 13,9 20,0 18,9 19,8
El- och elektronikindustri (26-27) -32,0 4,5 -3,8 -2,8 -0,8 -4,7
Metallindustri (24-30) -20,9 -0,4 5,0 7,7 4,1 11,6
Utvinning av mineral (B) 7,5 22,5 31,4 28,1 27,5 33,0
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) -3,6 30,0 14,6 13,7 20,6 16,5
Vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (E) -2,2 5,2 33,9 17,6 19,5 22,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2010, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/09/tlv_2010_09_2010-12-15_tau_001_sv.html