Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/09-01/10 02-04/2010 05-07/2010 08-10/2010 01-10/2010 10/2010
Tillverkning (C) -10,4 4,4 12,8 12,3 8,8 10,4
Livsmedelsindustri (10-12) -2,8 -1,7 1,0 2,2 -0,2 -0,2
Textil- och kläderindustri (13-15) -4,6 4,2 8,4 12,5 7,4 14,2
Skogsindustri (16-17) -0,8 12,9 33,6 19,6 20,5 11,0
Kemisk industri (19-22) 5,9 16,5 18,1 19,8 18,9 17,8
El- och elektronikindustri (26-27) -20,8 0,0 -0,1 0,2 -0,2 4,6
Metallindustri (24-30) -18,7 0,3 8,1 10,1 4,9 10,1
Utvinning av mineral (B) 15,4 25,0 28,3 32,2 27,3 32,0
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 8,1 25,7 13,3 15,5 20,1 16,1
Vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (E) -2,1 17,5 26,8 16,1 17,5 3,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 2.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2010, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/10/tlv_2010_10_2011-02-02_tau_001_sv.html