Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, oktober

Omsättningsindex för industrin 2010, november

2010
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor