Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, mars

Omsättningsindex för industrin 2010, december

2010
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor