Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2010 04-06/2010 07-09/2010 10-12/2010 01-12/2010 12/2010
Tillverkning (C) 3,8 10,2 12,0 17,7 11,2 21,4
Livsmedelsindustri (10-12) 0,1 -2,6 2,5 4,9 1,3 3,6
Textil- och kläderindustri (13-15) -1,8 12,0 7,2 25,5 10,9 25,0
Skogsindustri (16-17) 7,0 32,7 24,8 16,9 20,3 20,8
Kemisk industri (19-22) 23,2 14,3 20,7 31,3 22,5 46,6
El- och elektronikindustri (26-27) 4,6 -3,8 -2,8 13,8 3,2 14,6
Metallindustri (24-30) -0,3 5,1 7,7 17,4 8,0 19,9
Utvinning av mineral (B) 21,9 30,6 27,1 34,4 28,8 41,5
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 30,0 14,6 13,7 24,3 21,7 28,5
Vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (E) 0,7 26,2 16,2 15,0 15,0 21,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2010, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/12/tlv_2010_12_2011-03-15_tau_001_sv.html