Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, mars

Omsättningsindex för industrin 2011, maj

2011
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor