Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2010 09-11/2010 12/10-02/11 03-05/2011 01-05/2011 05/2011
Tillverkning (C) 12,7 15,3 16,9 15,1 14,8 15,6
Livsmedelsindustri (10-12) 1,8 4,4 5,3 9,1 8,0 11,7
Textil- och kläderindustri (13-15) 5,6 21,6 11,8 15,5 11,9 22,0
Skogsindustri (16-17) 30,9 16,9 15,4 10,3 11,3 5,4
Kemisk industri (19-22) 22,1 23,4 29,8 37,4 31,4 44,5
El- och elektronikindustri (26-27) -3,0 7,3 4,4 5,9 2,5 3,3
Metallindustri (24-30) 7,0 15,0 16,5 11,9 12,6 11,7
Utvinning av mineral (B) 27,5 31,0 36,0 23,4 27,2 7,5
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 13,3 19,8 8,5 10,6 4,8 18,3
Vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (E) 20,9 14,4 26,7 9,9 16,4 6,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2011, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2011/05/tlv_2011_05_2011-08-12_tau_001_sv.html