Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, december

Publicerad: 26.4.2012

Omsättningen inom industrin ökade under november–januari med drygt 3 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom industrin med 3,5 procent under november–januari jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Under den senaste perioden ökade försäljningen i Finland med 4,7 procent och exportomsättningen med 2,6 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 11/2011–1/2012 och 11/2010–1/2011, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 11/2011–1/2012 och 11/2010–1/2011, % (TOL 2008)

Undernäringsgrenarna inom industrin var jämnt fördelade mellan dem som hade haft minskning och dem som hade haft tillväxt. Tillväxten var kraftigast inom den kemiska industrin (15,5 %), inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (6,4 %) samt inom livsmedelsindustrin (5,7 %). Omsättningen minskade mest inom försörjning av el, gas, värme och kyla (–16,9 %) samt inom skogsindustrin (–8,8 %). Omsättningen minskade också inom textil-, beklädnads- och läderindustrin (–3,2 %), el- och elektronikindustrin (–2,3 %) samt inom utvinning av mineral (–0,9 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2012, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2012/01/tlv_2012_01_2012-04-26_tie_001_sv.html