Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, maj

Omsättningsindex för industrin 2012, mars

2012
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik