Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2011 07-09/2011 10-12/2011 01-03/2012 03/2012
B Utvinning av mineral 12,2 17,8 -2,8 3,3 0,7
C Tillverkning 7,4 8,2 2,9 1,2 -2,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,4 2,1 -16,8 -7,4 -6,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,9 9,6 8,6 4,5 -1,4
10-12 Livsmedelsindustri 12,4 7,2 5,1 7,9 5,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 11,2 4,1 -3,6 -1,8 -7,7
16-17 Skogsindustri -0,3 -0,6 -8,2 -5,5 -6,7
19-22 Kemisk industri 27,4 22,9 13,5 11,0 2,8
24-30 Metallindustri 3,1 6,8 2,3 -2,1 -5,7
26-27 El- och elektronikindustri -5,9 -1,6 -1,7 -9,1 -15,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2,9 5,2 0,6 -2,2 -5,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2012, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2012/03/tlv_2012_03_2012-06-13_tau_001_sv.html