Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, augusti

Omsättningsindex för industrin 2012, juli

2012
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik