Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / publiceringstidpunkt 2012
02 03 04 05 06
B Utvinning av mineral 1:a offentliggörandet 9,7 0,7 -11,3 20,8 28,8
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 10,5 1,5 -11,6 20,0 11,8
Revidering 0,8 0,8 -0,3 -0,8 -17,0
C Tillverkning 1:a offentliggörandet 4,6 -2,7 1,7 3,4 3,3
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 3,2 -1,4 1,8 3,4 0,2
Revidering -1,4 1,3 0,1 0,0 -3,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1:a offentliggörandet -6,1 -6,6 -5,9 -7,2 -6,7
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 -6,2 -6,6 -5,0 -7,1 -6,6
Revidering -0,1 0,0 0,9 0,1 0,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1:a offentliggörandet 7,5 -1,4 5,3 2,8 3,1
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 7,0 -2,4 4,1 2,5 2,9
Revidering -0,5 -1,0 -1,2 -0,3 -0,2
10-12 Livsmedelsindustri 1:a offentliggörandet 10,5 5,7 1,9 5,4 -0,3
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 10,2 4,3 1,2 4,7 -0,4
Revidering -0,3 -1,4 -0,7 -0,7 -0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1:a offentliggörandet -1,1 -7,7 -4,0 -1,2 -0,6
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 -1,9 -8,4 -4,8 -1,5 -1,1
Revidering -0,8 -0,7 -0,8 -0,3 -0,5
16-17 Skogsindustri 1:a offentliggörandet -3,1 -6,7 -3,7 -7,6 8,5
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 -2,3 -3,6 -3,6 -7,7 -7,8
Revidering 0,8 3,1 0,1 -0,1 -16,3
19-22 Kemisk industri 1:a offentliggörandet 16,6 2,8 8,9 6,2 6,1
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 17,6 2,7 10,4 6,2 6,1
Revidering 1,0 -0,1 1,5 0,0 0,0
24-30 Metallindustri 1:a offentliggörandet 1,0 -5,7 1,0 6,9 1,4
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 -2,4 -3,3 0,7 7,1 0,9
Revidering -3,4 2,4 -0,3 0,2 -0,5
26-27 El- och elektronikindustri 1:a offentliggörandet -2,2 -15,7 1,9 8,7 -3,9
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 -10,1 -13,0 1,8 8,8 -4,1
Revidering -7,9 2,7 -0,1 0,1 -0,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 1:a offentliggörandet 0,0 -5,1 0,6 3,2 4,3
Senaste offentliggörandet 2012-10-25 -1,8 -2,7 0,9 3,4 -0,1
Revidering -1,8 2,4 0,3 0,2 -4,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2009 -0,2 0,8
2010 -1,3 1,5
2011 0,2 1,1
C Tillverkning 2009 -0,7 0,8
2010 -0,3 1,5
2011 -0,4 1,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2009 -0,9 1,0
2010 -0,6 1,1
2011 -0,3 0,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2009 -0,1 0,5
2010 -1,0 5,3
2011 -0,5 0,8
10-12 Livsmedelsindustri 2009 0,0 0,2
2010 0,1 0,2
2011 0,2 0,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2009 0,4 0,9
2010 -1,2 1,5
2011 -0,3 0,9
16-17 Skogsindustri 2009 -0,1 0,3
2010 -0,2 0,3
2011 -0,1 0,2
19-22 Kemisk industri 2009 -0,3 0,6
2010 0,4 0,6
2011 -0,5 0,6
24-30 Metallindustri 2009 -1,2 1,4
2010 -0,4 3,0
2011 -0,6 2,3
26-27 El- och elektronikindustri 2009 -2,5 2,9
2010 -1,5 7,0
2011 -0,9 5,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2009 -1,0 1,1
2010 -0,3 2,2
2011 -0,5 1,7
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2012, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2012/07/tlv_2012_07_2012-10-25_rev_001_sv.html