Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, juni

Omsättningsindex för industrin 2012, december

2012
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik