Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2012 06-08/2012 09-11/2012 12/12-02/13 02/2013
B Utvinning av mineral 2,9 5,2 -1,6 -7,4 -15,4
C Tillverkning 1,1 0,6 -1,5 -6,7 -6,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -6,4 -9,5 5,3 7,2 -9,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1,3 3,0 2,5 1,6 9,2
10-12 Livsmedelsindustri 3,3 2,7 3,0 0,9 -0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -5,0 -1,4 -8,9 -8,5 -15,7
16-17 Skogsindustri -5,0 -5,1 -2,0 -1,9 -0,7
19-22 Kemisk industri 6,0 4,0 7,4 -3,4 -4,5
24-30 Metallindustri 1,3 0,6 -5,2 -10,5 -8,6
26-27 El- och elektronikindustri -2,0 -1,9 -16,8 -14,0 -13,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 0,4 0,1 -3,7 -8,5 -6,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/02/tlv_2013_02_2013-05-15_tau_001_sv.html