Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-03/2013 03/2013
B Utvinning av mineral 7,0 0,6 -3,7 -3,7 4,2
C Tillverkning 1,7 -1,9 -3,4 -5,9 -9,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -6,5 -6,6 13,9 3,7 14,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 3,2 1,1 4,2 1,9 -2,9
10-12 Livsmedelsindustri 1,7 2,0 2,1 3,1 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -2,4 -6,2 -6,8 -10,9 -12,9
16-17 Skogsindustri -6,4 -6,8 1,0 -3,6 -8,2
19-22 Kemisk industri 7,3 2,9 3,1 -2,4 -6,4
24-30 Metallindustri 2,8 -2,7 -7,7 -9,7 -12,5
26-27 El- och elektronikindustri 1,7 -5,8 -16,6 -13,3 -13,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 1,3 -3,1 -5,3 -7,9 -11,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/03/tlv_2013_03_2013-06-13_tau_001_sv.html