Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, maj

Publicerad: 13.6.2013

Omsättningen inom industrin avtog under första kvartalet år 2013 med något under 6 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under januari–mars 5,9 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 8,5 procent och exportomsättningen med 3,8 procent från föregående år.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 1/2013-3/2013 och 1/2012-3/2012, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 1/2013-3/2013 och 1/2012-3/2012, % (TOL 2008)

Omsättningen minskade inom nästan alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Minskningen var snabbast inom el- och elektronikindustrin (-13,3 %), textil-, beklädnads- och läderindustrin (-10,9 %) samt metallindustrin (-9,7 %). Däremot ökade omsättningen något inom försörjning av el, gas, värme och kyla (3,7 %), livsmedelsindustrin (3,1 %) samt inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (1,9 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/03/tlv_2013_03_2013-06-13_tie_001_sv.html