Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-11-14)
B Utvinning av mineral 03/2013 4,2 3,2 -1,0
04/2013 4,9 3,1 -1,8
05/2013 -19,8 -20,1 -0,3
06/2013 -37,8 -33,5 4,3
07/2013 -14,8 -10,8 4,0
C Tillverkning 03/2013 -9,2 -9,1 0,1
04/2013 -1,9 -2,0 -0,1
05/2013 -5,8 -6,0 -0,2
06/2013 -6,4 -6,5 -0,1
07/2013 -0,1 -0,2 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 03/2013 14,8 14,4 -0,4
04/2013 11,1 11,1 0,0
05/2013 -4,1 -4,2 -0,1
06/2013 4,2 4,0 -0,2
07/2013 15,3 15,5 0,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 03/2013 -2,9 -2,4 0,5
04/2013 5,1 6,1 1,0
05/2013 -0,4 0,0 0,4
06/2013 -4,4 -4,1 0,3
07/2013 9,7 9,5 -0,2
10-11 Livsmedelsindustri 03/2013 1,5 0,8 -0,7
04/2013 1,1 1,3 0,2
05/2013 3,2 3,1 -0,1
06/2013 -0,5 -0,4 0,1
07/2013 6,0 5,7 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 03/2013 -12,9 -14,3 -1,4
04/2013 -2,4 -3,0 -0,6
05/2013 -1,4 -2,8 -1,4
06/2013 -10,7 -10,9 -0,2
07/2013 7,8 7,4 -0,4
16-17 Skogsindustri 03/2013 -8,2 -5,9 2,3
04/2013 4,1 4,1 0,0
05/2013 0,4 0,0 -0,4
06/2013 -0,9 -1,1 -0,2
07/2013 0,8 0,7 -0,1
19-22 Kemisk industri 03/2013 -6,4 -6,5 -0,1
04/2013 -5,6 -5,4 0,2
05/2013 -0,9 -0,8 0,1
06/2013 -3,7 -3,5 0,2
07/2013 7,0 6,9 -0,1
24-30 Metallindustri 03/2013 -12,5 -12,8 -0,3
04/2013 -3,8 -4,0 -0,2
05/2013 -12,1 -12,3 -0,2
06/2013 -10,0 -10,1 -0,1
07/2013 -5,1 -5,2 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 03/2013 -13,7 -13,8 -0,1
04/2013 -16,6 -16,7 -0,1
05/2013 -17,7 -17,7 0,0
06/2013 -13,1 -13,2 -0,1
07/2013 -13,7 -13,6 0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 03/2013 -11,1 -10,7 0,4
04/2013 -2,5 -2,7 -0,2
05/2013 -8,0 -8,3 -0,3
06/2013 -7,7 -7,8 -0,1
07/2013 -3,0 -3,1 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2010 -1,3 1,5
2011 0,2 1,1
2012 -1,2 1,7
C Tillverkning 2010 -0,3 1,5
2011 -0,4 1,2
2012 -0,2 0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2010 -0,6 1,1
2011 -0,3 0,5
2012 0,2 0,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2010 -1,0 5,3
2011 -0,5 0,8
2012 0,2 1,0
10-11 Livsmedelsindustri 2010 0,1 0,2
2011 0,2 0,6
2012 -0,4 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2010 -1,2 1,5
2011 -0,3 0,9
2012 0,1 1,1
16-17 Skogsindustri 2010 -0,2 0,3
2011 -0,1 0,2
2012 -1,6 2,8
19-22 Kemisk industri 2010 0,4 0,6
2011 -0,5 0,6
2012 0,1 0,3
24-30 Metallindustri 2010 -0,4 3,0
2011 -0,6 2,3
2012 0,3 0,3
26-27 El- och elektronikindustri 2010 -1,5 7,0
2011 -0,9 5,5
2012 0,6 2,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2010 -0,3 2,2
2011 -0,5 1,7
2012 -0,2 1,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/08/tlv_2013_08_2013-11-14_rev_001_sv.html