Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, maj

Omsättningsindex för industrin 2013, september

2013
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik