Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/12-02/13 03-05/2013 06-08/2013 09-11/2013 01-11/2013 11/2013
B Utvinning av mineral -7,2 -3,1 -13,4 5,3 -3,9 7,7
C Tillverkning -6,8 -6,0 -4,5 -3,0 -4,5 -5,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 6,5 7,3 7,9 2,5 3,8 1,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 3,0 1,2 2,0 -4,2 0,4 -9,8
10-11 Livsmedelsindustri 0,3 1,8 1,2 0,1 1,4 -3,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -9,0 -6,9 -3,1 -1,3 -4,8 -6,7
16-17 Skogsindustri -2,3 -2,4 -3,0 -2,3 -2,3 -3,7
19-22 Kemisk industri -3,5 -4,2 -0,2 -0,4 -1,4 -7,1
24-30 Metallindustri -10,4 -9,8 -7,9 -4,9 -7,7 -5,3
26-27 El- och elektronikindustri -13,9 -16,0 -14,2 -3,6 -11,6 1,6
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -8,5 -7,7 -6,3 -4,4 -6,2 -5,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/11/tlv_2013_11_2014-02-13_tau_001_sv.html