Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-09-15)
B Utvinning av mineral 01/2014 -2,0 -2,4 -0,4
02/2014 -6,6 -7,5 -0,9
03/2014 -11,3 -12,3 -1,0
04/2014 7,9 6,8 -1,1
05/2014 20,6 20,5 -0,1
C Tillverkning 01/2014 -4,2 -4,4 -0,2
02/2014 -1,2 -1,5 -0,3
03/2014 -2,7 -3,1 -0,4
04/2014 0,3 -0,1 -0,4
05/2014 -1,7 -1,8 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2014 6,2 6,5 0,3
02/2014 -6,3 -6,2 0,1
03/2014 -19,2 -19,1 0,1
04/2014 -13,5 -14,0 -0,5
05/2014 2,7 3,3 0,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 01/2014 -0,1 -1,1 -1,0
02/2014 2,7 1,3 -1,4
03/2014 5,5 4,9 -0,6
04/2014 -1,4 -1,8 -0,4
05/2014 -8,8 -8,9 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 01/2014 -0,9 -0,9 0,0
02/2014 -2,2 -1,9 0,3
03/2014 -6,9 -6,4 0,5
04/2014 6,7 6,8 0,1
05/2014 -4,9 -4,8 0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 01/2014 -0,6 -1,1 -0,5
02/2014 3,8 2,7 -1,1
03/2014 0,5 -0,1 -0,6
04/2014 -4,4 -4,5 -0,1
05/2014 -9,6 -9,4 0,2
16-17 Skogsindustri 01/2014 2,1 1,6 -0,5
02/2014 3,7 3,4 -0,3
03/2014 1,0 0,8 -0,2
04/2014 -2,3 -1,8 0,5
05/2014 -2,8 -2,0 0,8
19-22 Kemisk industri 01/2014 -8,7 -8,5 0,2
02/2014 -7,9 -7,6 0,3
03/2014 -10,6 -10,4 0,2
04/2014 13,5 14,5 1,0
05/2014 2,7 2,5 -0,2
24-30 Metallindustri 01/2014 -5,6 -6,0 -0,4
02/2014 -0,5 -1,1 -0,6
03/2014 -0,7 -1,8 -1,1
04/2014 -5,0 -6,7 -1,7
05/2014 -1,3 -1,9 -0,6
26-27 El- och elektronikindustri 01/2014 -10,9 -10,1 0,8
02/2014 4,5 3,0 -1,5
03/2014 -10,0 -10,0 0,0
04/2014 -7,8 -11,9 -4,1
05/2014 -0,2 -1,0 -0,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 01/2014 -4,1 -4,4 -0,3
02/2014 -0,1 -0,5 -0,4
03/2014 -1,5 -2,1 -0,6
04/2014 -3,6 -4,3 -0,7
05/2014 -0,8 -1,1 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2011 0,2 1,1
2012 -1,2 1,7
2013 1,3 2,0
C Tillverkning 2011 -0,4 1,2
2012 -0,2 0,9
2013 -0,2 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2011 -0,3 0,5
2012 0,2 0,4
2013 -0,7 0,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2011 -0,5 0,8
2012 0,2 1,0
2013 0,3 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 2011 0,2 0,6
2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2011 -0,3 0,9
2012 0,1 1,1
2013 -0,5 0,6
16-17 Skogsindustri 2011 -0,1 0,2
2012 -1,6 2,8
2013 -0,1 0,6
19-22 Kemisk industri 2011 -0,5 0,6
2012 0,1 0,3
2013 0,0 0,2
24-30 Metallindustri 2011 -0,6 2,3
2012 0,3 0,3
2013 -0,2 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 2011 -0,9 5,5
2012 0,6 2,0
2013 -0,1 0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2011 -0,5 1,7
2012 -0,2 1,3
2013 -0,1 0,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 029 551 3347, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/06/tlv_2014_06_2014-09-15_rev_001_sv.html